FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV EIENDOM
Er det en akutt sak må det alltid ringes inn på 948 444 44 i tilegg til å sende inn skjemaet under.

Behovsinnmelding

Felter merket med * (stjerne) er obligatoriske
Dersom du legger ved et bilde, kan vi lettere forstå jobben og gi raskere respons.